Corona-recessie aanpakken met circulair geld

Door corona krijgt de economie een enorme klap. Overheden zijn bezig met financiële reddingsplannen, maar is een hoop euro’s alleen voldoende? Het natuurlijke gedrag van consumenten en bedrijven is om tijdens een crisis de rem op uitgaven te zetten, terwijl de economie juist gebaat is bij geld dat rolt. STRO ondersteunt al jaren regio’s die het economisch moeilijk hebben met een vernieuwend betaalplatform voor regionaal circulair geld. Met de juiste onderlinge afspraken kan nieuw circulair geld de lokale economie stimuleren. Dit bleek in diverse landen succesvol. Arlette Broex en Gertjan Rösken van Nieuwe Knikkers interviewen Henk van Arkel, directeur STRO, over deze aanpak.
Klik hier voor de podcast van het interview.

Eerste prijs geeft circulair geld toegang tot steun EU

Steden en regio’s aan de slag met circulair geld
Een consortium van STRO met grote steden zoals Barcelona en Liverpool, en regionale overheden zoals Normandië en Oost Vlaanderen, onderzoekt de mogelijkheden om circulair geld in te zetten om de impact van corona-overheidssteun voor het MKB te vergroten. Omdat circulair geld vaker rond gaat en dus ook vaker verdiend wordt binnen de eigen regio, helpt dat veel kleine, regionale bedrijven die door de coronacrisis in een recessie zijn beland. Ook bedrijfjes die nu buiten de boot vallen omdat ze niet precies passen in de criteria om steun te mogen ontvangen.

Eerste prijs geeft circulair geld toegang tot steun EU
Eind april deed STRO namens het consortium en geholpen door onder andere IT-bedrijf Marviq en de NGO Alliance4Europe, mee aan de hackathon EUvsVirus van de Europese Commissie om met oplossingen voor de coronacrisis te komen. Het was de grootste hackathon die ooit gehouden is. Er waren meer dan 20.000 deelnemers. Omdat er geen categorie ‘(herstel) economie’ was, hebben we ingeschreven voor ‘Finance, other’. En kijk aan: het vergroten van de impact van de corona hulpgelden middels circulair geld, kwam als winnaar in deze categorie uit de bus. De winnaars worden nu door medewerkers van de EU gekoppeld aan fondsen om het voorstel in de praktijk te brengen.

Nederlandse deelname gezocht
De deelnemende stedelijke en regionale overheden gaan de impact van hun uitgaven vergroten door hulpgeld en andere uitgaven te verstrekken via een netwerk van circulair-geldrekeningen. De ontvangers hebben dan twee nadelen: het geld is gedurende een jaar alleen in de regio besteedbaar en je moet het ook snel besteden om de provisie die je betaalt over het ontvangen geld beperkt te houden. Want elke dag dat de ontvanger het geld niet uitgeeft, en daarmee andere bedrijven de kans onthoudt om er ook aan te verdienen, kost 1/30e % van het bedrag op de rekening. Op die manier gaat het geld vaker circuleren tussen bedrijven in de regio. Het geld wordt dus vaker verdiend en vaker uitgegeven. Zo verdient iedereen meer en krijgen alle bedrijven de kans om de klap van de recessie te boven te komen. Het gezamenlijke profijt wordt zo een aantal keren hoger ten opzichte van hoe hulpgeld nu wordt uitgegeven. Ook bedrijven die niet passen in het hulpprofiel maar wel zware tikken krijgen, krijgen zo extra kansen. Bovendien zullen de directe begunstigden al gauw gaan ervaren dat ook zij baat hebben bij de extra impact van het hulpgeld doordat ze meer kunnen afzetten. Een economie vorm je samen, zo blijkt altijd weer.

Diverse Europese regio’s en steden hebben interesse in onze aanpak. In Nederland zoeken we nog een provincie of regionaal samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het consortium. Als u werkt bij een organisatie of goede relaties heeft met de juiste persoon en denkt dat die interesse heeft in deze aanpak om MKB door de crisis te helpen, dan horen we het graag via info@socialtrade.nl of 030-2314314.

Meer informatie
Meer weten? Tijdens de hackathon maakten we deze projectbeschrijving en video.