Individuele vrijheid versus algemeen belang

Blog Henk van Arkel
Ik zag laatst een Trabantje rijden. Oudere mensen kennen die autootjes waarschijnlijk nog wel: zo’n Oost-Duits koekblikje. Het eerste dat ik dacht: levensgevaarlijk om in te rijden. Een andere auto rijdt er dwars doorheen. En dat zette me aan het denken: auto’s worden steeds veiliger gemaakt voor de mensen die erin rijden, onder andere door ze zwaarder te maken. Maar geeft een zware auto niet juist meer risico’s voor zwakkere weggebruikers? In elk geval zolang ze geen airbags aan de buitenkant hebben of een computer die altijd op tijd een automatische noodrem inschakelt.

Zoals zo vaak staat het belang van het individu voorop waardoor de gemeenschap steeds verder één kant opschuift. Vergelijkbaar met een theaterzaal waar de voorste rij van de mensen gaat staan. Die dwingt uiteindelijk iedereen te gaan staan en dan hebben de kleinere mensen nog extra nadeel. In een theater vinden we dergelijk gedrag ongepast. Maar op de weg herkennen we dit patroon niet. En ook niet waar de huidige generatie de aarde opsoupeert en de problemen doorschuift naar de volgende generaties. En voor wie zegt dat de techniek het wel zal oplossen: dat is precies de reden om ons nu te beperken, zodat we daadwerkelijk met alle kracht kunnen toewerken naar hergebruik en beperking van het gebruik en overstappen naar duurzame bronnen.

Maar waar het me hier omgaat is dat rijkdom steeds ingewikkelder vragen oproept over de verhouding van individuele vrijheid en de gevolgen daarvan voor het collectief. Stel eens dat de EU van fabrikanten van nieuwe auto’s eist dat ze, behalve voor bedrijfsauto’s, auto’s elk jaar 10% lichter moeten maken. Goed voor het benzineverbruik. Iets dergelijks voor het gebruik van vlees: als vanwege dierenleed, klimaat, voedselschaarste en stikstof vleesgebruik op de bon gaat, dan wennen we niet alleen aan minder vlees eten, maar krijgen kweek-vlees en vegetarische vleesvervangers de wind mee.

Je hoort wel eens de vraag of de wereld maakbaar is. Voor mij is het antwoord duidelijk: zolang we niet om het algemeen belang te beschermen slimmer omgaan met het richting geven aan de ruimte die het individuele belang krijgt, is de wereld niet maakbaar en de toekomst ook niet leefbaar. Ik zou graag zien dat de huidige generaties zich realiseren dat we op het niveau van de sturing voor een nieuwe balans tussen individu en gemeenschap zorgen. Dit is exact het probleem waar Lilianne Ploumen mee zat: als PvdA kun je natuurlijk gaan eisen dat de laagstbetaalden meer kansen krijgen, maar dat zal niet genoeg zijn.

De manier waarop de samenleving vorm krijgt, zal anders moeten. In STRO termen: sturingsmechanismen als geld en belastingen zullen moeten veranderen. Ik denk ook aan het feit dat grote bedrijven gestuurd worden door anonieme aandeelhouders die geen aansprakelijkheid hebben. Dat vraagt om moeilijkheden. Net als politici voor wie er na de politiek een comfortabele toekomst in het verschiet ligt, of ze nu aan de wieg stonden van de toeslagen-affaire, de Groninger gas-roof of fraude met mondkapjes, beloningen als een mooi pensioen of een goedbetaald commissariaat zijn gegarandeerd.

Gratis DE KOOP LOKAAL BOOSTER bij boekhandels

Ons nieuwe boek DE KOOP LOKAAL BOOSTER kunt u gratis meenemen bij aankoop van een ander boek bij boekwinkels door het hele land
Van Amsterdam tot Utrecht, Bergen aan Zee tot Culemborg en Haarlem tot Middelburg, al 20 boekhandels doen mee. Het is de bedoeling dat u het gratis exemplaar na lezing doorgeeft aan een andere belangstellende.
Klik voor de complete lijst.

Extra kansen voor MKB en circulaire economie
Dit boek is bestemd voor lokale bestuurders, ambtenaren, ondernemers(organisaties) en iedereen die wil weten hoe een innovatief digitaal betaalplatform het lokale MKB aan meer omzet en krediet kan helpen. Het vertelt hoe de Koop-Lokaal-Booster bijdraagt aan extra kansen voor het MKB en de circulaire economie stimuleert. Elke gemeente moet eigenlijk standaard zo’n lokale betaalfaciliteit van lokale rekeningen hebben klaar staan, zodat die geactiveerd kan worden op momenten dat het MKB extra klandizie en kredieten nodig heeft. Zo’n voorziening voor de lokale economie is net zo hard nodig als een noodaggregaat in een ziekenhuis.

Gratis exemplaren voor gemeenteraden
Vorig jaar kwam DE KOOP LOKAAL BOOSTER uit. Pieter van Klaveren, voorzitter MKB-Rotterdam-Rijnmond, overhandigde het eerste exemplaar aan Roos Vermeij, wethouder Economische Zaken in Rotterdam. Er is op dit moment meer dan ooit aanleiding om te bouwen aan veerkrachtige en duurzame lokale economieën. Daarom hebben we gratis exemplaren beschikbaar gesteld aan alle fracties van alle Nederlandse gemeenteraden. Voortbouwend op succesvolle initiatieven uit heden en verleden in Oostenrijk, Engeland en Italië, kunnen nu dus ook Nederlandse gemeentes met de Koop Lokaal Booster aan de slag. Het zorgt ervoor dat de uitgaven van gemeentes, publieke instellingen en MVO-bedrijven het lokale MKB beter helpen.

Meedoen?
Weet u zelf nog een boekwinkel die aan wil sluiten bij onze gratis meeneemactie?
Aanmelden kan via info@socialtrade.nl of +31 (0)30 2 314 314.