Het jaarverslag van 2022

STRO constateert na corona herstel van het circulaire geld
Tegelijk is duidelijk dat we te langzaam groeien om echte veranderingen mogelijk te maken. Daarom nam STRO in 2022 nieuwe initiatieven, waarvan we hopen dat ze in 2023 hun vruchten afwerpen.

Amsterdam en Europa
Zo onderzoeken we samen met de gemeente Amsterdam wat lokaal circulair geld voor de hoofdstad kan doen. Ook hebben we een Europees consortium opgetuigd om onderzoek te doen naar het effect van gemeentelijke inkopen – met circulair geld als een van de opties – op de ontwikkeling van een circulaire economie. Eind april weten we of de EU daar financiële steun aan verleent. Spannend, want bij een ja kan deze samenwerking veel betekenen voor de doorbraak naar een @nder soort geld.

Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen
Inmiddels komen er steeds meer bedrijven die de maatschappelijke gevolgen van hun werk net zo belangrijk vinden als de winst. Wij denken dat het aantal inmiddels zo groot is dat – als zij bij elkaar gaan inkopen en kennis uitwisselen – dit een doorbraak betekent naar een waardegedreven economie. In de geschiedenis zijn er voorbeelden genoeg waarbij samenwerking bedrijven sterk maakte. Denk aan de voordelen die individuele boeren kregen dankzij samenwerking in coöperaties. Als het lukt bedrijven die echt verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst elkaar te laten steunen, kunnen er bijzondere dingen gebeuren. De circulair geld community United Economy is akkoord dat haar naam gebruikt wordt voor de nieuwe beweging. Na gedegen voorbereiding afgelopen jaar verwachten we komende zomer van start te gaan.

Wereldwijde verspreiding ideeën STRO
Ook begonnen we in 2022 met een Engelstalig state of art verslag van STRO’s innovatieve methodes en technologie met toekomstgericht @nder geld, inclusief de analyses waarom we dat geld de vorm geven waar we nu aan bouwen. We hopen in 2023 een begin te maken met een wereldwijde verspreiding daarvan, zodat heel veel mensen kennis nemen van wat op dit gebied kan om armoede te bestrijden en een duurzame economische organisatie van de grond te krijgen. We hopen dat veel vrijwilligers zich aanmelden om te helpen dit e-book toe te sturen aan mensen elders op de wereld.

In ons jaarverslag 2022 kunt u meer lezen over het bovenstaande.