Amsterdam kiest voor digitale lokale munt

In het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord 2022-2026 lezen we op pagina 48:
De buurteconomie kan worden versterkt als er meer geld in de buurt blijft.
Om lokale ondernemers en buurtcentra te versterken doen we een pilot met een digitale lokale munt …

PvdA levert cruciale wethouders
Dit coalitieakkoord is onderhandeld door PvdA, Groen Links en D66 die samen het College in Amsterdam vormen. PvdA levert in de nieuwe coalitie twee wethouders met portefeuilles die cruciaal zijn om van deze pilot een succes te maken. Dat is positief want het huidige PvdA Tweede Kamerlid Barbara Kathmann omarmde als eerste, toen ze nog wethouder in Rotterdam was, het idee van lokaal geld omdat het circulaire karakter van het lokale geld het lokale MKB extra kansen geeft.

Hoog tijd voor invoering lokale munt
Jasper Blom, Femke Roosma en Rens van Tilburg pleiten in het Parool van 5 november 2021 voor een lokale Amsterdamse munt in Versterk de lokale economie met een eigen Amsterdamse munt.
“De Amsterdamse middenstand wankelt onder het geweld van kapitaalkrachtige internationale platformbedrijven als Amazon en Gorillas. Hoog tijd dat Amsterdam de trend keert door de invoering van een lokale munt”, schreven Femke Roosma (toen fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam), Rens van Tilburg (directeur Sustainable Finance Lab) en Jasper Blom (research fellow Sheffield Political Economy Research Institute).

Brede ondersteuning
Amsterdam heeft een rijke traditie zowel met het stimuleren van innovatie en starters als van de circulaire economie. In Amsterdam-Noord zijn welzijnsorganisaties en ondernemersorganisaties geïnteresseerd in een wijkmunt. Hetzelfde geldt voor Zuid, Oost en West. Ook kent Amsterdam al een stadspas en de Makkie.
De keuze gemaakt in het coalitieakkoord heeft dus brede ondersteuning in de stad.

Voor meer nieuws over de invoering van de lokale munt in Amsterdam, lees ook dit artikel van AT5.

amsterdam-coalitie-akkoord_2022-2026