Bitcoin versnelt ongelijkheid

Blog Henk van Arkel, directeur STRO
Bitcoin zou een alternatief zijn voor het Wallstreet-geld, waar banken vet aan verdienen en dat ons een toekomst in drijft met een erg kleine groep die steeds rijker wordt. Die droom is uit elkaar gespat. Bitcoin blijkt uiteindelijk juist een versneller van ongelijkheid en bepaald niet het geld van en voor het volk.

Nadelen heersende geld
Misschien is het tijd om eens een beter beeld te vormen van wat eigenlijk mis is met het huidige geld. En hoe ziet een alternatief eruit? Ik noem een paar nadelen van het heersende geld. Het wordt door banken geschapen als rentedragende schuld. Daarmee veroorzaakt het een voortdurende geldstroom van wie te weinig heeft naar wie veel heeft. Samen met de overdrachten als gevolg van grondeigendom, speculatie en patenten maakt het dat rijk worden weinig meer te maken heeft met hard werken of unieke kwaliteiten, maar puur met startpositie en hoe je ethisch omgaat met bezit. Aan de ene kant van de wereld superrijken en aan de andere kant mensen en bedrijven die keihard knokken om ook een stukje van de taart te krijgen. Die ratrace krijgt dan allerlei vervelende gevolgen.

Keiharde oorlog
Op tal van plaatsen is geen geld om mensen en bedrijven de kans te geven zich te organiseren en door samenwerking en specialisatie onderlinge welvaart te creëren. Het streefdoel van teveel mensen is de luxe die de happy few zich permitteren en dus wordt de natuur vermalen. Elke keer dat nieuw geld in omloop komt, groeit de schuldenberg en ontstaat een heel bijzondere paradox: meer geld leidt tot een fellere strijd om dat geld. Bedrijven focussen zich minder op het doen van een slim aanbod dat andere niet hadden bedacht en steeds meer op voldoende geld binnenkrijgen. Economie gaat niet langer over specialisatie in een eigen niche en uitwisseling van de resultaten maar over een keiharde oorlog om schaars geld.

@nder soort geld
De Social Trade Organisation (STRO) stelt zich als organisatie ten doel dit soort geld te vervangen door een @nder soort geld. We hebben uiteraard nagedacht over de karakteristieken van het soort geld dat we graag wél zouden zien. Dan kom je uit bij de volgende factoren. Geld moet er zijn als het nodig is om economische actoren te verbinden en verdwijnen als dat gebeurt is, zonder rente. En het moet ruilmiddel zijn, ongeschikt om waarde blijvend in op te slaan, want dan krijg je vanzelf dat het eigendom gemonopoliseerd wordt en dat dat monopolie leidt tot het machtsmisbruik, de uitbuiting en de inefficiëntie van het huidige geld. Dat geld moet wel een duidelijke en stabiele transactiewaarde hebben, zodat bedrijven er goed mee kunnen werken. De geldschepping moet daarom zo ingericht zijn dat er niet een teveel aan geld kan komen, waardoor de waarde in elkaar zakt en we dus geen geld als super effectief middel meer overhouden om handel en specialisatie te optimaliseren. De geldschepping moet verbonden zijn aan de ongebruikte capaciteiten, zodat groepen mensen en regio’s overal ter wereld zich kunnen ontplooien.

Aan de slag
Er valt hier nog veel meer over te vertellen, maar ik vind het belangrijker om mijn tijd te spenderen om het te realiseren. Zeker nu we met STRO alle ingrediënten klaar hebben om dit geld te realiseren, maar een gebrek aan tijd en ironisch genoeg geld een supersnelle verspreiding verhindert zoals die van Bitcoin.

henk van arkel