Circulair geld, wat is dat nou precies?

Blog Henk van Arkel, directeur STRO

Onlangs kreeg ik een vraag van een lezer van DE KOOP LOKAAL BOOSTER: Wat is circulair geld nou eigenlijk precies? Hieronder doe ik mijn best om dat uit te leggen.

Groeidwang
Het verhaal begint met de constatering dat geld niet neutraal is. Waar me mee werken is een bepaald soort geld, dat het levenslicht zag met een eeuwigdurende rentelast, waardoor het vanaf haar schepping (bepaald soort krediet door banken) van ons vraagt dat we meer moeten willen of dat anders de economie in elkaar stort. Als er bijvoorbeeld ooit 100 euro geschapen is en er moet 105 worden terugbetaald, waar komt die extra 5 dan vandaan? Om dat op te brengen moet de economie met 5% groeien. Deze groeidwang is niet best voor het milieu. Daaraan gaat de wereld kapot.

Voor miljarden mensen slecht nieuws
Om die extra 5 op te brengen ontstaat een moordende concurrentie om geld. Er blijft daardoor geen geld over voor bepaalde mensen en gebieden en dat is voor miljarden mensen hééél slecht nieuws. Het idee is om te voorkomen dat geld waar we vandaag ‘goed’ mee doen, morgen toch weer de boel opjaagt en armen berooft.

Circulair geld
We moeten dus naar een geldschepping waarbij er niet meer geld terug hoeft dan erin gaat. Als geld beter rondgaat en niet allerlei extra winsten hoeft op te leveren kan het rustiger circuleren. Eigenlijk willen we een kringloop economie die vooral op diensten is gebaseerd. We willen een soort geld dat niet zo maar een stuk natuur uit een ver land vernietigt voor onze grondstoffen. We willen daarom geld dat in zijn aard gedwongen is om niet makkelijk ver weg te gaan en ons hier dwingt om de kringlopen beter te sluiten. Daar komt de term circulair geld vandaan: het circuleert meer ter plekke dan dat het van de ene plek op de wereld naar de andere stroomt.

Versterking kleinbedrijf
Ik heb geprobeerd in het boek DE KOOP LOKAAL BOOSTER bovenstaande redeneringen zoveel mogelijk te vermijden, omdat het in de eerste plaats de bedoeling is dat gemeenteraden circulair geld breed ondersteunen. Onderbouwing leidt er dan al gauw toe dat je in een bepaalde hoek wordt geplaatst. Dit boek is echt bedoeld om te zeggen: kijk daar ligt een kans voor overheden om hun kleinbedrijf te versterken, benut die kans!

Inspanning absoluut de moeite waard
STRO steunen is een investering doen in een andere geldstructuur. En dan ga ik heel eerlijk zeggen dat het beslist niet zeker is dat het lukt om de geldverbetering erdoor te krijgen op het niveau waarop het nodig is. Ik kan alleen zeggen dat we ons best doen, en dat we best ver gekomen zijn. We werken knetterhard en tegen lage salarissen. Daarbij hebben we een kleine kans op succes. Het vervelende is dat zonder een ander soort geld, de structuur van de economie steeds meer milieu-ellende en armoede blijft veroorzaken. Daarom vinden wij onze inspanning absoluut de moeite waard.

henk van arkel