Herman Wijffels
Hoogleraar en voormalig bewindvoerder Wereldbank en voorzitter Rabobank en SER

Elke orde heeft op enig moment behoefte aan een antithese. Om zichtbaar te maken dat er ook andere wegen denkbaar en begaanbaar zijn naar een menswaardig bestaan. En, om de weg vrij te maken naar een mogelijke synthese die ons weer enkele stappen verder kan brengen. Het vorm geven van een antithese, van een alternatief voor de steeds dominanter wordende geldeconomie, dat is wat STRO doet. Zij vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie.”

herman wijfels

Jan Terlouw
Ex-minister van economische zaken, fysicus en kinderboekenschrijver

Om de klimaatverandering effectief tegen te gaan, zijn diepe ingrepen nodig op het gebied van investeringen.
De huidige economische en financiële structuur in de wereld maakt dat vrijwel onmogelijk.
Het gevolg kan zijn dat natuurrampen het beleid gaan bepalen.
O.a daarom is het van groot belang dat STRO zoekt naar nieuwe structuren, die minder belemmerend zijn voor het voeren van beleid voor de langere termijn.

jan terlouw