Cyclos maakt succesvolle munt in Frans Baskenland mogelijk

Met midden 2020 bijna twee miljoen in omloop, meer dan 3800 individuele leden, een netwerk van ruim 1.000 professionals, 22 aangesloten gemeenten en de regionale Communauté d’Agglomération du Pays Basque, is de eusko een van de grootste lokale valuta in Europa. Op 31 juli 2020 waren er 1.970.000 eusko in omloop (een stijging van 27% ten opzichte van 2019): 503.000 in bankbiljetten en 1.467.000 op digitale rekeningen. Euskal Moneta, de non-profitorganisatie die de munt uitgeeft, gebruikt Cyclos, de door STRO ontwikkelde betaalsoftware.

Mijlpaal van 1 miljoen gepasseerd
De eusko bestaat sinds 31 januari 2013. Aanvankelijk werd gewerkt met bankbiljetten, vanaf 19 maart 2017 bestaan digitale rekeningen met betaalkaarten, smartphone applicaties, et cetera. In 2019 waren er door particulieren transacties ter waarde van 1.151.438 eusko (een kwart in bankbiljetten, driekwart digitaal) en 703.536 eusko werden door professionals omgezet in euro’s. Als gevolg hiervan is de hoeveelheid eusko in omloop in 2019 met 447.000 toegenomen. Oktober 2018 is de symbolische mijlpaal van een miljoen in omloop gepasseerd.

De eusko steunt verenigingen
Het lidmaatschap kost naar keuze 12, 24 of 36 eusko jaarlijks, mensen zonder werk of die leven van een sociaal minimum betalen 5. Rekeninghouders zijn verplicht om maandelijks minimaal 20 eusko op hun rekening bij te schrijven. Wanneer iemand lid wordt, kiest zij/hij een vereniging die zij/hij wil steunen. Deze vereniging ontvangt 3% van alle uitgaven in eusko die door dit lid worden gedaan. Het kost het lid niets en kan aanzienlijke inkomsten opleveren voor de vereniging, waarvan sommige meer dan 3000 eusko per jaar ontvangen. Dit systeem wordt gefinancierd door de 5% commissie die professionals betalen als ze de lokale munt weer omzetten in euro’s. Dankzij het 3%-systeem zijn tot nu toe meer dan 130.000 eusko verdeeld onder verenigingen!

Overheden kunnen betalen in eusko
Euskal Moneta, de non-profitorganisatie die de lokale munt organiseert, heeft een democratisch bestuur, tien werknemers en meer dan vijftig vrijwilligers. 56% van de netwerkprofessionals vond ten minste één nieuwe lokale leverancier bereid om hun eusko te accepteren. En 84% hoefde nooit eusko om te zetten in euro’s. Opnemen van contant geld kan via een wisselkantoor (er zijn 22 wisselkantoren) en toeristen kunnen vrij simpel een vakantierekening in eusko openen. Verder richtte Euskal Moneta het ‘Institute of Local Currencies’ op, een onderzoeks- en opleidingsinstituut bedoeld om tools en ervaringen te delen. De meeste gemeentelijke overheden en de regionale overheid kunnen burgers betalen in eusko (burgers moeten dan samen met hun facturen een incassomachtiging in eusko opsturen).

Baskenland