Eerste resultaat samenwerking STRO en Ons Geld

STRO en Stichting Ons Geld werken samen om tot een eerlijker en duurzamer geldsysteem te komen. We onderzoeken daarbij de optie van geld dat echt van de gemeenschap is. Als eerste stap deden we samen een oproep om budget bij elkaar te krijgen om te onderzoeken wat de juridische basis voor zulk coöperatief geld kan zijn. Zie ook ons nieuwsbericht uit juli 2020. Immers voor een echt @nder soort geld is een brede samenwerking in de samenleving nodig. Gelukkig kwamen er genoeg bijdragen zodat het onderzoek kon starten. Onlangs werden de eerste resultaten gepubliceerd in een uitgebreid rapport, “coöperatief geld en renteloos krediet”. Het rapport laat zien dat onderling coöperatief geld mogelijk is binnen de bestaande juridische kaders. Voor alle zekerheid wordt deze conclusie nog door andere deskundigen getoetst.

Maak geld stabiel, dienstbaar en democratisch
Voor Stichting Ons Geld is het grootste bezwaar van het huidige geldstelsel dat het op schuld gebaseerd is. Daardoor is het oneerlijk en instabiel. Het beklemt de samenleving, en belemmert duurzame ontwikkeling van welvaart. Net als STRO staat Ons Geld voor een geldstelsel dat de samenleving niet laat bloeden, maar ten volle laat bloeien. Het is een kwestie van een goede en verantwoorde inrichting van het geldstelsel. Geld moet daarbij niet geschapen worden omdat een bank daarmee winst kan maken, maar moet de samenleving dienen.

Coöperatief geld en renteloos krediet
Ons Geld helpt STRO met een analyse van haar concept van de inrichting van een coöperatieve geld- en kredietinstelling die renteloos krediet verleent. Door als coöperatie voldoende eigen vermogen in euro’s aan te houden, ontstaat een gezonde basis van een eigen betaalmiddel, dat voor deelnemers voelt als gewoon geld. Deze coöperatieve structuur biedt lokale gemeenschappen de ruimte om een eigen netwerk van lokale rekeningen op te zetten. Zo kunnen gemeenten en regio’s in Nederland eigen munten voeren, waarbij toch onderlinge handel gefaciliteerd kan worden.

Volgende stap
Als volgende stap zoekt STRO nu een gemeente die lokaal geld een vaste plaats wil geven in de lokale gemeenschap. Mogelijk zal Ons Geld dan weer bijdragen aan de verdere uitwerking, zoals beschreven in het rapport ‘coöperatief geld en renteloos krediet’.

STRO en Ons Geld