groepsfoto Digipay4Growth

Begin
De wortels van Social TRade Organisation STRO liggen in de milieubeweging. STRO was de eerste organisatie die armoede in de Derde Wereld en milieuproblemen met elkaar verbond. Daarbij kwam STRO al eind zeventiger jaren met voorstellen om de achterliggende structuur, de spelregels achter de economie, te verbeteren. Dat betrof toen het concept van verhandelbare emissierechten, onder andere voor CO2. In de tachtiger jaren lobbyden we om de spelregels vanuit de belasting te verbeteren: Ecotax-plus. Dat betekende geen belasting op arbeid maar op grondstoffen en impact op het milieu.

Negentiger jaren
Experimenten met rentevrije geldmodellen zoals Amstelnet, Rentevrijfonds en Pergola (community supported Agriculture) en samenwerking met de Zweedse rentevrije JAK-banken maakten duidelijk dat bij innovaties verschillende plaatselijke omstandigheden een belangrijke rol spelen. In de jaren negentig vond tevens een verdere verdieping plaats van STRO`s monetaire analyses

Latijns-Amerika
Tot 1998 beperkten STRO’s activiteiten zich in hoofdzaak tot Europa. Daarna groeide de betrokkenheid bij projecten in het Zuiden sterk. In Uruguay, Brazilië, Honduras en El Salvador hielp STRO lokale partners met slimmere geldnetwerken armoede te bestrijden. In 2003 was daar het succes met de Fomento-aanpak bij Banco Palmas in Brazilië. Daardoor kan ontwikkelingsgeld 3 keer zoveel impact krijgen. Vervolgens bouwden we aan een aanpak die ook op grotere schaal toe te passen is. Dat werden netwerken voor consumenten en kleinere bedrijven, C3 geheten. Binnen een C3 is door interne verrekening tussen deelnemende bedrijven bijna geen rentedragend geld meer nodig.
De gangbare rentepercentages in Latijns-Amerika bedragen 15-35% bij microkredieten van banken en tot wel 100% bij loan sharks. Dan is het goedkope krediet dat in een C3-netwerk een verademing.

Coöperaties in Honduras en Costa Rica hebben middels een eigen verrekening veel minder geld van buiten nodig.
In Brazilië heeft het voorbeeld van Banco Palmas veel navolging onder de verzamelnaam “Community Banks”.
In El Salvador is nog steeds Punto Transacciones actief en in Brazilië Tradaq, op een grotere schaal.

Sardex (Sardinië) was al partner in het door STRO opgezette Europese Digipay4growth project (2013-2016) en nog steeds zijn de banden sterk.
In datzelfde project ontwikkelde de Spaanse gemeente Santa Coloma de Gramanet (bij Barcelona) een initiatief om haar uitgaven meer impact te geven ten gunste van het plaatselijke kleinbedrijf.

Vanaf 2013 zijn we klaar voor Europa!
In 2013 waren de meeste ingrediënten voor een @ander soort geld zo’n beetje klaar. Het werd tijd om voorbeelden neer te zetten van wat allemaal mogelijk is. We kozen daarvoor Europa, omdat innovaties makkelijker vanuit Europa over de wereld gaan dan bijvoorbeeld vanuit Latijns-Amerika. Ook speelde mee dat iemand in de Europese Commissie geboeid raakte door de innovaties in Cyclos, waardoor we de kans kregen een project te doen (Digipay4Growth). Daar laten bedrijvennetwerken zien hoe geld effectiever kan circuleren en nieuwe kredietmogelijkheden voor MKB ontstaan. Binnen Digipay4growth werd Santa Coloma (omgeving van Barcelona) geholpen om lokale subsidies effectiever te maken. Sardex (op Sardinië) onderzocht wat mogelijk is met onderling krediet binnen een eigen munt om zo het geld nog vaker rond te laten gaan.

Vanaf 2015 ook in Nederland
In de financiële sector is het ondanks de crisis weer “business as usual” met hoge bonussen en speculatie. Wat nodig is, is een grondige herijking van het geld.
United Economy, (voorheen Circuit Nederland) is een breed samenwerkingsverband tussen particulieren en bedrijven die werken aan de transitie naar een duurzamer en socialer wereld. Deelnemers versterken elkaar door waar mogelijk bij elkaar in te kopen.