Historische doorbraak in Californië

De grote media misten een zeer belangrijke gebeurtenis
De gouverneur van Californië Gavin Newson, opvolger van de in Nederland meer bekende Governator Schwarzenegger, tekende namelijk op 2 oktober de wet die het mogelijk maakt dat gemeentes en de staat een eigen publieke bank oprichten. Het feit dat Californië de 5de economie van de wereld is, maakt dit een historische doorbraak. De publieke banken kunnen macht en winsten van de commerciële Wall Street banken voor een deel naar het publieke domein brengen. Public Banks vormen een ijzersterk alternatief voor de Wall Street banken die elk jaar grote winsten maken en tijdens de crisis faalden in het dienen van het algemeen belang.
In de VS is de publieke bank overigens geen nieuw fenomeen. De Bank of North Dakota vierde onlangs hoe ze al 100 jaar de gemeenschap van die Amerikaanse staat helpt. Ondanks dat Noord Dakota een kleine staat is, leverde de bank de laatste jaren maar liefst 600 miljoen dollar op voor de gemeenschap.

Geldstelsel dienstbaar aan samenleving
In Nederland zet, naast STRO, het burgerinitiatief Ons Geld zich in voor hervorming van het geldstelsel. Zo werken we van twee kanten aan beter geld: STRO doet dat bottom up door met bedrijven en gemeenschappen eigen betaalnetwerken te organiseren. Ons Geld probeert het Nederlandse parlement over te halen de geldschepping niet langer over te laten aan de commerciële banken.
Het Public Banking initiatief zit daar tussenin. Het is een initiatief van burgers. Die burgers hebben eerst op het niveau van gemeentes en nu van de staat Californië beleidsmakers overtuigd mee te doen. En zo wordt van onderaf gebouwd aan de realisatie van Public Banks als echte community banken. Als voldoende steden en staten meedoen kunnen deze Public Banks veel van de doelstellingen waarmaken die Ons Geld gesteund door honderdduizenden Nederlanders hier nastreeft.

Circuit Nederland stimuleert regio-economie
Het door STRO gefaciliteerde Social Trade Circulair Geld Circuit, is ook gebaseerd op lokale initiatieven, maar daarbij staat de onderlinge handel tussen de deelnemers centraal en niet de spaarfunctie van een bank. Het Circuit biedt een lokaal, digitaal verrekeningsnetwerk tussen ondernemers, consumenten en overheden buiten de banken om. Het ruilmiddel, niet vergelijkbaar met gewoon geld, is in dit netwerk geen doel op zich, maar een manier om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te benutten! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro. Zo is de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar. IT-innovaties in de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos maken het mogelijk bestaande koopkracht vaker lokaal te laten rouleren om zo de onderlinge regio-economie te stimuleren.

Public Banking Act California