hoe-kun-je-de-lucht-bezitten
De hernieuwde uitgave van het boek “Hoe kan je de lucht bezitten”
Deze uitgave bevat alle drie de versies van Seattle’s toespraak inclusief illustraties.
Klik hier om het boek te bestellen.
STRO brengt deze hernieuwde versie uit om ons United Economy project onder de aandacht te brengen. Hierin beschrijven we onder andere hoe Seattle’s toespraak al jaren een inspiratiebron is om ons elke dag in te zetten voor een duurzame en sociale toekomst. De rede van Seattle maakt weer eens duidelijk dat het beeld dat wij mensen hebben van de samenleving en de natuur, bepaalt hoe we ermee omgaan. Een systeemverandering begint bij de verandering en versterking van dit perspectief. STRO hoopt samen met jou United Economy tot een succes te maken.

Boekje met persoonlijke boodschap
De laatste 4 bladzijden van het boek kunt u zelf invullen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken als een uniek cadeau aan vrienden of collega’s. Personaliseren is mogelijk vanaf 20 boeken voor een prijs vanaf 13,50 per stuk. Bij grotere bestellingen daalt de stukprijs.
Neem contact met ons op via info@socialtrade.nl of 030-2314314 als u interesse heeft.

Over de tekst van Seattle
“Als wijzelf de prikkeling van de lucht, en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen?”
Deze woorden van indianenleider Seattle uit 1854 zijn actueler dan ooit. We verlangen naar samenleven in verbondenheid, met hart voor duurzaamheid en waar sociaal samenleven op nummer één staat. Naar een samenleving met respect voor elkaar en de aarde. Soms lijkt dit verder weg dan ooit. Toch ligt zo’n levenswijze binnen handbereik als we dat echt willen.

Drie versies van “Hoe kun je de lucht bezitten?”
Eerste versie:
Een van de mensen die bij de ontmoeting van Seattle en Isaac Stevens aanwezig was, was dr. Henry Smith. Deze maakte uitgebreide notities van opperhoofd Seattles rede. Dr. Smith woonde al twee jaar in de buurt en had zich naar verluidt Seattles moedertaal, het Lushotseed, eigen gemaakt.
De eerste versie van de rede in druk werd geschreven door dr. Smith en verscheen in de editie van de Seattle Sunday Star van 29 oktober 1887 in een artikel getiteld Early Reminiscences – scraps from a diary (Vroege herinneringen – fragmenten uit een dagboek).
Deze rede brengt opperhoofd Seattles boodschap in zeer bloemrijke bewoordingen, die eerder horen bij de achtergrond van dr. Smith dan die van Seattle. De tekst bevat nogal wat beelden van buiten het woongebied en de cultuur van toen, die niet van Seattle zelf kunnen komen, maar door dr. Smith moeten zijn ingebracht. Toch geloven, na raadpleging van de ouderen van hun stam, leden van het Suquamish Museum dat deze versie recht doet aan Seattles zienswijze.

Tweede versie:
Eind jaren 60 van de twintigste eeuw stuitte William Arrowsmith, een classicus aan de Universiteit van Texas, op een passage uit de rede van opperhoofd Seattle in de versie van dr. Smith.
Hij werd getroffen door de overeenkomsten tussen de woorden van opperhoofd Seattle en het werk van de Griekse dichter Pindaros. Hierdoor geïnspireerd besloot Arrowsmith de versie van dr. Smith te herschrijven in het taalgebruik dat hoorde bij de regionale stammen in de tijd van opperhoofd Seattle.
Door met de traditionele ouden van deze stammen te spreken, wist Arrowsmith een idee te krijgen van de taalstructuur die zij gebruikten.

Derde versie:
De bekendste en in onze ogen mooiste versie van Seattle’s rede is van de hand van Ted Perry, een hoogleraar theaterwetenschappen en toneelschrijven aan de Universiteit van Texas en een goede vriend van Arrowsmith.
Perry had een overeenkomst met de Zuidelijke Baptisten Omroepvereniging (Southern Baptist Radio and Television Commission), om verschillende filmscripts te schrijven, onder andere over de vervuiling van onze planeet. In 1970 woonde Perry op de Universiteit van Texas een betoging bij in het kader van de Dag van de Aarde. Daar hoorde hij Arrowsmith zijn versie van de rede voordragen. Met instemming van Arrowsmith gebruikte Perry de tekst als basis voor een nieuwe, fictieve rede die diende als de gesproken tekst van een film over vervuiling en ecologie met de titel Home.
Buiten medeweten van Perry pasten de filmproducenten de tekst aan.
Zij voegden zinsneden toe die gingen over de ene God en ik ben een wilde en begrijp dit niet. Eveneens buiten medeweten van Perry namen ze in de aftiteling van de film op dat het ging om een rede van opperhoofd Seattle. Perry werd in het geheel niet genoemd. In het kader van de promotie van de film stuurde de Zuidelijke Baptisten Omroepvereniging 18.000 affiches rond met hun versie van de tekst van Perry, de indruk wekkend dat het een rede van opperhoofd Seattle was. Vervolgens dook deze tekst nog op verschillende plaatsen (opnieuw) op met soms als bron William Arrowsmith. De naam Perry stond er nooit bij. Daarom hebben we nu de originele versie van Ted Perry toegevoegd.

Seattle: wie was hij?
Seattle was de zoon van een Suquamish opperhoofd, Schweabe.

Zijn volk bewoonde een stuk van de westelijke oever van de Puget Sound. Opperhoofd Seattle heette eigenlijk Seathl of Sealth. De moeder van Seattle was Scholitza, dochter van een Duwamish opperhoofd. De Duwamish bewoonden de oostelijke oever van de zee-arm, een plek in de buurt van de huidige stad Seattle. Omdat in de afstamming de moeder telde, werd Seattle als Duwamish beschouwd, al schijnt hij vooral bij de Suquamish gewoond te hebben.

Als jonge krijger stond Seattle bekend om zijn kracht, lef en leiderschap.
Op jeugdige leeftijd leidde Seattle met succes een militaire expeditie tegen een andere groep indianen. Seattle was geen lieverdje. Hij had (aanvankelijk) ook zeker geen onberispelijk gedrag. Opmerkelijk is dat hij zich in 1838 bekeerde tot het katholicisme, waarop alle Suquamish hem daarin volgden. Naar de precieze betekenis van deze stap voor Seattle kunnen we slechts gissen.

Toen Seattle zijn rede hield moet hij achterin de zestig zijn geweest.
Opperhoofd Seattle moet zijn nu beroemde rede hebben gehouden voor Isaac I. Stevens, de nieuwe gouverneur en zaakgelastigde voor Indiaanse zaken voor de gebiedsdelen van de huidige staat Washington. De meeste historici menen dat de rede werd gehouden in december 1854, toen Stevens op een voorbereidende rondreis was langs de verschillende stammen die hij wilde verhuizen naar de reservaten. Seattle wees het verzoek om land te kopen niet af, maar maakte de gouverneur de Indiaanse zienswijze nog eens duidelijk.