Klimaatverandering dwingt tot andere keuzes

Een ander soort geld, circulair geld, kan op allerlei terreinen veel impact hebben. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering. Maar het is niet de oplossing voor alles. Om dat te benadrukken geven we in dit artikel onze ideeën en meningen over klimaatverandering.

Het debat gaat over CO2-reductie per 2030. Maar intussen komen we niet los van de altijd-maar-meer-samenleving. Doordat we arbeid belasten in plaats van grondstoffenverbruik, is geluk in onze samenleving hetzelfde als meer spullen en meer energiegebruik. 

Minder consumeren
Dat moet en kan anders. Je kunt domweg bepaalde zaken verbieden als die de toekomst van volgende generaties bedreigen. Bijvoorbeeld onnodig gebruik van SUV’s, of die nu benzine slurpen of zonne-energie. Of het gebruik van katoen, omdat dat zeer vervuilend is om te produceren: bijvoorbeeld katoen op de bon. En als we het toch hebben over een eerlijke verdeling van schaarste kan benzine en energie ook op de bon. Als je zulke maatregelen tijdig aankondigt stimuleert dat het bedrijfsleven te zoeken naar alternatieven. We zagen hoe ontwikkeling van emissievrije auto’s door wetgeving in Californië en Europa snel kan gaan. Het is niet leuk, maar bedenk hoe de kinderen van nu over 50 jaar over ons denken. We kunnen niet langer doen alsof we recht hebben op het opmaken van de toekomst. Hoe lang blijven we accepteren dat onze keus beperkt is tussen verdere economische groei en crisis?

Energie
We kunnen maatregelen nemen om het energiegebruik aan te passen aan de momenten dat windmolens of zonnepanelen stroom leveren. Het energiebesparend effect van thuiswerken was slechts bijzaak maar wel behoorlijk effectief. We moeten nadenken hoe we energie uit zon en wind op gaan slaan. Kan dat via een stuwmeer op hoge grond of een diepe polder omgetoverd tot meer? Als er stroom is, wordt het water omhoog gepompt en bij een tekort, levert een waterkrachtcentrale stroom.

Verkeer
Zelfrijdende auto’s komen eraan. Die auto’s kunnen op slechts enkele centimeters van elkaar rijden. Dat bespaart enorm veel energie. Als zo’n sleep auto’s een eigen baan krijgt en langs de files mag rijden, kan de ontwikkeling heel snel gaan. In Singapore hebben ze al speciale banen voor auto’s met meer dan drie passagiers. Sommige automobilisten proberen de boel te belazeren door een pop naast zich te zetten. Eerlijker mensen gaan carpoolen.
Belastingen kunnen wonen op fietsafstand van het werk bevorderen. Wat te denken van een overdrachtsbelasting als naheffing voor wie verder van het werk gaat wonen? Misschien ook maar eens kritisch kijken naar het concept van een auto van de zaak?

Klimaatoorlog?
Ooit waren de Sahara en Irak groen. Waar tropisch woud wordt gekapt, dreigen woestijnen te ontstaan. Het kappen van woud is een aanslag op het voortbestaan van toekomstige generaties wereldwijd. Hoeveel druk zijn we bereid uit te oefenen om dat te voorkomen? Zonder keiharde confrontatie gaan we het regenwoud en de toendra’s niet redden. Moet NAVO Nieuw Aanpak Voor Overleving gaan betekenen? Durven we onszelf schade te doen, om toekomstige generaties een betere kans geven?
Als we kijken naar de publieke investeringen in laboratoriumvlees en melkproductie in tanks die de koe imiteren, dan is dat een schijntje vergeleken met de schade door de landbouw en het dierenleed. Ook hier dreigt weer het patentrecht een vertragend effect te krijgen.
Welke instantie gaat toezien dat via een verschuiving van productie naar landen met weinig geld de vervuiling simpelweg naar elders verplaatst wordt. Moet de Wereld Handels Organisatie het voorkomen van ontwijking van milieunormen als hoofddoelstelling krijgen?

Stijgende zeespiegel en dalende bodem
Het kabinet wil een paar honderdduizend woningen bouwen. Met een stijgende zeespiegel lijkt het logisch om energie-neutrale woningen te bouwen op hoge gronden, dus op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Limburg. Een nieuwe stad die groot genoeg is om een eigen dynamiek te krijgen. Een half miljoen huizen bij bijvoorbeeld Rhenen en Veenendaal, met een snelle verbinding met de Randstad, zou het economische zwaartepunt verleggen.
Nu geld zo goedkoop geleend kan worden, is het zaak direct te investeren in een prettige omgeving voor die woningen. Hierdoor gaat de waarde van de grond omhoog. Door die in eigendom te houden van de overheid, wordt de nieuwe stad geen nieuwe bron van speculatie, maar van kansen voor starters. Ooit kwam Aan Breed bij ons langs met illustraties van piramidevormige steden, die een berg met woningen combineert met veel gemeenschap, zontoegang en weinig transport – http://www.piramidestad.nl/

 

klimaatverandering piramidesteden