STRO motivation

Introductie
STRO is een van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doen we omdat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt.

STRO heeft als doel het stimuleren van een eerlijker, duurzamer en effectiever soort geld, circulair geld. We brengen geld terug tot een middel dat economische actoren verbindt. Geld dat mensen de kans geeft hun kwaliteiten te ontplooien.
We hebben een vorm van geldschepping ontwikkeld voor en door netwerken van deelnemende bedrijven. Ruil- en investeringsmiddel is er op die momenten dat het nodig is en verdwijnt daarna weer als het niet meer nodig is. Het is echt circulair geld, dat circulaire processen faciliteert, in plaats van oneindige groei. Als er zo altijd genoeg geld in omloop is, verdwijnt de moordende concurrentie om het schaarse geld en krijgt de samenwerkingseconomie meer kansen, waarbij bedrijven de ruimte krijgen vanuit een (nieuwe) niche-markt.

Laten zien wat mogelijk is
We bouwen met verschillende partners aan voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Vóór het digitale tijdperk was dat bijvoorbeeld al in 2003 in Fortaleza (Brazilië) waar we een voorbeeld hielpen realiseren dat de impact van donorgeld sterk vergroot. Na meerdere projecten in Latijns-Amerika, was het eerstvolgend project Sardex op Sardinië. Zie hier een overzicht van projecten die we in het verleden hebben uitgevoerd.
Op dit moment staat in Nederland de volgende generatie, nog weer meer geavanceerde voorbeelden, in de steigers. Meer hierover onder de knop projecten

Cyclos essentieel voor opschaling
Parallel aan deze voorbeelden wat je kunt bereiken met innovatie, bouwen we aan massaal gebruik van de Cyclos betaalsoftware. Het gaat dan om recht toe recht aan gebruik als mobiele wallet. Op dit moment wordt dit in ongeveer 30 landen aangeboden en zijn er ongeveer 10 miljoen, meest zeer arme, eindgebruikers. Cyclos is bekroond door de betaalindustrie wegens innovaties en door de Gates foundation vanwege de bruikbaarheid voor armoedebestrijding. Het heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt van mobiele betaalsystemen. Voor meer informatie, klik hier.

Voorbeelden inspireren massaal gebruik
Als de demonstratieprojecten over een jaar of drie de voordelen van het gebruik van de innovaties voor gebruikers van de gewone mobiele wallet laten zien, verwachten we datook de gewone commerciële aanbieders van Cyclos de vernieuwende functionaliteiten gaan aanzetten. Die stap zal voor hen technisch niet groot zijn. Zij kennen de kwaliteit van Cyclos al en kunnen ermee omgaan, zodat de stap meer een extra marketing optie voor hen is dan een grote ommezwaai