Quotes – Aanbevelingen

Barbara Kathmann
Tweede Kamerlid PvdA, tot 2021 de wethouder economie die in Rotterdam de voorbereiding voor het gebruik van de Booster oppakte:

Ons MKB is niet alleen de banenmotor van Nederland. Ons MKB is ook cruciaal voor de leefbaarheid van onze steden, buurten en dorpen en onmisbaar voor de verduurzaming van productie en consumptie. Iedereen die dat nog niet wist, is daar gelukkig tijdens Corona achter gekomen. De lokale ondernemer ging eindelijk op het schild. Dat vasthouden is cruciaal voor snel en veerkrachtig crisisherstel. Gemeenten kunnen daar het verschil in maken als ze echt serieus lokaal gaan inkopen en daar andere partijen bij betrekken. Gezamenlijk hebben ze een inkoopportefeuille van miljarden euro’s. Dat die allemaal neerslaan in lokale gemeenschappen klinkt als een utopie, maar in dit boek leest u simpelweg hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Barbara Kathmann

Wim Boonstra
Speciaal adviseur Rabobank, Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de VU. Voorzitter van de Monetaire Commissie van de European League for Economic Cooperation (ELEC).

Lokale geldsystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de lokale gemeenschap. De auteurs laten zien hoe zulke systemen, als zij professioneel worden vormgegeven, ook de lokale economie kunnen versterken. Dit boek beschrijft hoe oude goede ideeën met nieuwe technologie kunnen worden versterkt.
In het diepst van de depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw liet het Wonder van Wörgl de wereld zien hoe een lokaal geldstelsel kan helpen om een economie op eigen kracht uit het moeras te trekken. Het geheim van het succes lag in een succesvolle samenwerking tussen overheid, bedrijven, banken en mensen.
Nu het einde van de coronacrisis opdoemt, speelt boven alles de vraag hoe de kleinere lokale ondernemers de weg omhoog weer kunnen vinden. Dit boek laat verder zien hoe lokale geldsystemen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. De auteurs beschrijven hoe oude succesvolle ideeën met nieuwe technologie ook in de economie van de 21e eeuw kunnen werken. Al met al verplichte kost voor iedereen die de lokale gemeenschap een warm hart toedraagt
.

wim boonstra

Rens van Tilburg
Econoom en directeur Sustainable Finance Lab aan de Universiteit van Utrecht.

Social Trade Organisation (STRO): Gefeliciteerd met deze mooie publicatie! In dit boek legt STRO helder en praktisch uit wat op gemeentelijk niveau mogelijk is, juist in deze economisch zo onzekere tijden. De coronacrisis trof een wereldeconomie die al onder een ongekende schuldenlast gebukt ging. De eurolanden gaan roerige tijden tegemoet. Reden te meer om lokale ankers te slaan. De Amazonisering van de economie zuigt het leven weg uit de winkelstraat. Alle reden dus om de kansen te benutten die eigen lokaal geld biedt om werk en welvaart in de wijk te houden.”

rens van tilburg

Herman Wijffels
Medeoprichter Sustainable Finance Lab, voorheen o.a. voorzitter SER, Bestuursvoorzitter Rabobank en prominent CDA-lid. Lid van het comité van aanbeveling van STRO.

STRO maakt zichtbaar dat er ook andere wegen denkbaar en begaanbaar zijn naar een menswaardig bestaan. De vernieuwing die daaruit voortkomt kan ons weer enkele stappen verder brengen. STRO bouwt zo aan een lokaal alternatief voor de steeds dominanter wordende financiële markten, met de nadruk op circulaire economie met veel plaats voor een sterke ontwikkeling van het lokale kleinbedrijf.

herman wijfels

Pieter van Klaveren
Voorzitter MKB-Rotterdam-Rijnmond.

Als MKB Rotterdam Rijnmond ondersteunen we lokaal ondernemerschap, stimuleren vernieuwing van winkelgebieden, digitalisering, innovatie en verdichting van het winkelaanbod. Samenwerking en het elkaar gunnen binnen de Koop-Lokaal-Booster tussen detailhandel, horeca, vastgoed ondernemers, bewoners en gemeente is hier essentieel in en spreekt ons daarom erg aan. Gezamenlijk een visie maken die alle partijen in hun waarde laten en een gebied creëren waar wonen, werken, winkelen en recreëren een natuurlijke habitat vormen.

pieter van klaveren

Nian Wetsteijn
Voorzitter Jong MKB Rotterdam Rijnmond.

Jong MKB Rotterdam Rijnmond is er voor de jonge ondernemer met een “niet lullen maar Poetsen” mentaliteit. Ons motto; “Samen sterker voor jonge ondernemers”. Wij zetten ons in om onze stad nog een stukje mooier te maken. Het boek “Koop-Lokaal-Booster” geeft een interessante kijk op, onder andere, ook onze benadering. Samen de stad mooier maken voor en door Rotterdammers.

nian wetsteijn

Volkert Engelsman
Winnaar duurzame top 100 2017, directeur Eosta.

Wat mij vooral treft in dit boek is hoe het lokale mkb een rol kan spelen in de verduurzaming van de economie. Met onze verslaving aan korte-termijn-winst zagen we aan de stoelpoten van onze toekomstige winstgevendheid. Als we ook morgen de wereld willen voeden, ontkomen we niet aan veerkrachtige, regionale landbouwsystemen waarin bodemvruchtbaarheid, schoon water, biodiversiteit en klimaat centraal staan, evenals een eerlijke inkomensverdeling in de keten. Het is nergens voor nodig om ons te laten gijzelen door de kunstmest-, agrochemische- en veevoer industrie die parasiteert op gezondheid van mens en milieu. We zijn toe aan een gelijk speelveld waarin de vervuiler niet langer wegkomt met een concurrentievoordeel. Lokaal circulair geld is mogelijk een belangrijk instrument in de transitie naar het nieuwe normaal.

volkert engelsman

Prof. dr. Ruerd Ruben
(Emeritus) Hoogleraar Impactanalyse van Voedselsystemen Wageningen university & research.

Dit boek biedt een prachtig overzicht van de drijfveren en de praktische mogelijkheden om onderlinge economische relaties tussen bedrijven, burgers en overheden te versterken door gebruik te maken van betalingen via lokale rekeningen en versnelling van de transacties met lokale kredietsystemen. Op basis van een veelheid van ervaringen in verschillende Europese landen (en daarnaast ook in Latijns Amerika) wordt uiteengezet hoe een netwerk van korte en lokale keten binnen een circulaire economie kan bijdragen aan versterking van de duurzaamheid, de eerlijkere verdeling van de welvaart en een grotere weerbaarheid bij het herstel uit de Covid-19 crisis. De koop-lokaal-booster is zeker geen eenduidig recept en vraagt om voldoende schaal en diversiteit om de beoogde impact te kunnen bereiken.

prof dr ruerd ruben

Olivier Bierin
Indiener van de resolutie in het Waalse parlement waardoor Wallonië ervoor koos om lokale munten in te zetten voor het herstel.

De Covid-crisis maakte duidelijk hoe belangrijk lokale productie voor lokale consumptie is. Het gaat erom de ecologische, sociale, strategische autonomie te versterken zodat we samen kunnen beslissen hoe we onze economie willen oriënteren. Lokale munten zijn een krachtig instrument om deze transitie te ondersteunen, door het realiseren van een lokaal economisch ecosysteem, en heel vaak door het creëren van verbindingen en gezelligheid tussen mensen. Het boek Koop-Lokaal-Booster illustreert al deze zaken op meesterlijke wijze, en ik raad het je aan.”

olivier bierin