Samenwerking STRO en Ons Geld

STRO en Ons Geld gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een coöperatieve kredietinstelling die functioneert op basis van circulair geld. In dit artikel beschrijft Ons Geld waarom dat past bij hun doelstelling.

Snelle uitbreiding circulair geld
Na de eerste verkenning van de juridische constructie van deze kredietinstelling is de volgende stap in de samenwerking om in overleg te treden met de toezichthouders: De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daartoe moet de opzet gedetailleerd worden uitgewerkt en juridisch beargumenteerd. Dat is gespecialiseerd werk waar geld voor nodig is. Daarom doet Ons Geld een bijzondere oproep voor donaties om de toezichthouders te kunnen overtuigen. Daarmee leggen we dan samen de basis voor een snelle uitbreiding van circulair geld in Nederland.
Lees hier hoe u een donatie kunt doen.

Stichting Ons Geld
De statutaire doelstelling van Stichting Ons Geld is het streven naar een maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel. Verder ontwikkelt en verspreidt Ons Geld de kennis over (alternatieven voor) het geldstelsel, alsmede de bevordering van het publieke debat daarover.

ons geld samenwerking met stro