Dom toren Utrecht

STRO staat voor een duurzame en eerlijke economie:
Voor nu, maar óók voor de toekomst, met uw donatie gunt u nieuwe generaties een mooie wereld.
U kunt op de volgende manieren doneren:

1, Eenmalig doneren of periodieke gift
A. Doneer via IDeal

B. Machtig STRO om eenmalig of periodiek bedrag van uw rekening af te schrijven
Gebruik hiervoor het Donatieformulier

C. Of maak uw donatie over op onze Triodos bankrekening:
NL97 TRIO 0784 9116 22 tnv Stichting STRO ovv ‘donatie’

D. Als deelnemer van United Economy kunt u ook een donatie doen in circulaire euro’s

2. Schenkingsovereenkomst
U doneert met een onderhandse schenkingsovereenkomst jaarlijks een vast bedrag.
Dat geldt voor een periode van minimaal 5 jaar. Er geldt geen minimum voor dit bedrag.
U mag het volledige bedrag van uw gift aftrekken van uw inkomen.

3. Doneren door een nalatenschap
Doe een schenking in de vorm van legaat of erfstelling. U doneert door een nalatenschap via uw testament.

Uw gift is aftrekbaar van de belastingen
STRO is door de belastingdienst erkend als ANBI:

anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling: een stichting die haar geld voor goede doelen inzet.
Uw gift aan STRO mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Privacy
We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw donatie af te kunnen handelen en u een nieuwsbrief te sturen als u daarom gevraagd heeft in het donatieformulier.
Lees hier de privacyverklaring van STRO.

Schenkingsovereenkomst
U kunt uw schenking aan STRO volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen als u per onderhandse schenkingsovereenkomst vastlegt dat u STRO tenminste voor 5 jaar wilt steunen.
Zonder onderhandse schenkingsovereenkomst zijn alleen de giften boven 1% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar van de belastingen tot een maximum van 10%.
Er geldt geen minimaal bedrag voor uw gift per onderhandse schenkingsovereenkomst.

Uw voordelen:

  • Uw gift is volledig aftrekbaar van uw inkomen.
  • U kunt kiezen voor het automatisch beëindigen van de schenking (na minimaal 5 jaar).

Onze voordelen:

  • Meer zekerheid over onze inkomsten voor een langere termijn.
  • Geen kosten zoals die er wel zijn bij schenken via een notariële akte.

Hoe werkt het?

  • Download de schenkingsovereenkomst en betalingsvolmacht.
  • Vul deze formulieren in en stuur ze op aan Stichting STRO, Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht.
    Of stuur een scan aan info@socialtrade.nl.
  • Wij vullen de ontbrekende gegevens in en sturen u een exemplaar terug voor uw eigen administratie.
  • Wij schrijven jaarlijks uw gift automatisch af van uw rekening.

Meer informatie

Hier kunt u meer informatie vinden van de Belastingdienst over schenken per onderhandse schenkingsovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen, info@socialtrade.nl of 030-2314314.

Doneren door een nalatenschap
STRO staat voor een duurzame en eerlijke economie: niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.
Misschien wilt u daarom overwegen STRO als begunstigde in uw testament op te nemen. U kunt uw testament te allen tijde weer wijzigen.

Nalaten kan op twee manieren:
Met een legaat laat u STRO een bepaald bedrag na. Met een erfstelling laat u STRO een percentage van uw vermogen na.
Een organisatie van algemeen nut zoals STRO hoeft geen belasting te betalen over uw legaat of erfstelling. Het bedrag dat u ons nalaat, zal dus volledig worden gebruikt voor onze projecten.

Wilt u met ons overleggen over de manier waarop u STRO in uw testament zou kunnen opnemen, neem dan contact op met ons op, info@socialtrade.nl of 030–2314314