Thomas Bollen interviewt STRO

Thomas Bollen van “Follow the Money” en “De Nieuwe Wereld” interviewt Martijn Janssen en Henk van Arkel van STRO. Hieronder een samenvatting van het interview.

Strohalm pakt milieuvervuiling aan
Het interview begint met de geschiedenis van STRO. Henk vertelt hoe STRO startte in de zeventiger jaren als Strohalm, een organisatie die iets probeerde te doen aan de ernstige milieuvervuiling. Al snel werd duidelijk dat vervuiling een economische oorzaak had. Het was bijvoorbeeld voor een bedrijf goedkoper afvalwater te lozen dan het te zuiveren. Strohalm stelde toen voor vervuiling te belasten (ecotax). Je kunt zo’n belasting zien als een sturingsmechanisme.

Huidige geldstelsel zeer inefficiënt
Een ander belangrijk sturingsmechanisme is ons geldstelsel. Henk legt uit dat het in feite heel inefficiënt werkt. Zo is er een structureel tekort in arme landen en regio’s, terwijl geld juist daar als smeermiddel nodig is om de vastgelopen economie uit het slop te helpen. En in onze westerse wereld leidt verspilling tot economische groei. Daarom koos STRO er indertijd voor om zich te richten op een ander geldstelsel, gebaseerd op lokale munten.

Bol.com draait buurtwinkels de nek om
Thomas vraagt hoe lokale munten precies werken. Martijn houdt zich bezig met de opzet van lokale munten in Amsterdam en Rotterdam en kan daar dus uit eigen ervaring over vertellen. Essentieel is dat een lokale munt alleen in de eigen regio gebruikt kan worden, zodat het lokale midden- en kleinbedrijf ervan profiteert. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat Amazon en Bol.com buurtwinkels de nek omdraaien. Belangrijk is dat gemeentelijke overheden en midden- en kleinbedrijf meedoen. De ervaring leert dat een lokaal geldnetwerk pas goed functioneert als er voldoende kleine bedrijven, winkels, horeca, et cetera lid zijn. In tweede instantie kunnen consumenten instappen want dan zijn er voldoende bestedingsmogelijkheden.

Sardex groot succes
Thomas informeert naar een bekende lokale munt, de Engelse Bristol Pound. Henk meldt dat het daar in eerste instantie mis ging omdat men tegelijkertijd probeerde bedrijven en consumenten lid te maken. Consumenten hadden nog te weinig bestedingsmogelijkheden. Een beter voorbeeld is de Sardex op Sardinië. Pas toen al honderden bedrijven deel uitmaakten van het netwerk, konden consumenten lid worden. In korte tijd schreven zich er 170.000 in. Bedrijven besteedden in eerste instantie de lokale munt bij elkaar en maakten zo jaarlijks duizenden sardex extra omzet (1 sardex = 1 euro).

Bitcoin is speculatieve munt
Tegen het einde van het interview vraagt Thomas naar de mening van de STRO-ers over de bitcoin. Henk geeft aan dat die munt voornamelijk wordt gebruikt voor speculatie. Verder hebben criminelen belangstelling voor bitcoins, omdat ze anoniem zijn. Door dit karakter en de grote schommelingen in waarde is de bitcoin onbruikbaar als lokale munt.

Voorbeeldprojecten en uitbouw van Cyclos
Tenslotte stelt de interviewer de toekomst van STRO aan de orde. Martijn vertelt dat de opzet van grote voorbeeldprojecten, zoals lokale munten in Amsterdam en Rotterdam, prioriteit heeft. Je hebt voorbeelden nodig om de werking duidelijk te maken. Een tweede prioriteit is het verder uitbouwen van de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos, haakt Henk aan. Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen gebruikers, die Cyclos gebruiken in het gewone betalingsverkeer. Bij voldoende vertrouwen kan Cyclos in die kringen ook gebruikt gaan worden voor regionale/lokale munten.

Voor het complete en zeer boeiende interview klik hier.

Thomas Bollen interview van Arkel en Janssen