Vrijwilligers gezocht voor interviews

Vrijwilligers gezocht voor interviews
Soms is voor een bedrijf de stap naar circulair geld te groot. Daarom is STRO nu, samen met anderen, bezig een netwerk op te zetten, waarin bedrijven mét en zónder circulair geld hun onderlinge handel versterken. Het interviewen van bedrijven die zich opgeven voor het netwerk vergt veel menskracht. Daarom zoeken we mensen die met enige regelmaat online vanuit huis interviews willen afnemen.
Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl.

Een netwerk om samen de transitie te versnellen
Soms is voor een bedrijf de stap om circulair geld te gaan gebruiken te groot. Men wil wel een duurzamer economie maar zolang er nog weinig bedrijven zijn waar je je circulaire geld kunt besteden of verdienen is het @ndere geld nog even te moeilijk. STRO is nu, samen met anderen, bezig een beweging te lanceren waar bedrijven mét en zónder circulair geld hun onderlinge handel versterken.

Versterking beweging duurzame bedrijven
Transacties vinden plaats in circulair geld of in gewoon geld. Bij transacties in gewoon geld is er natuurlijk alleen de zekerheid dat je zaken doet met een ander duurzaam bedrijf, niet dat jouw geld nog vaker tussen duurzame bedrijven zal circuleren. Betaal je met circulair geld, dan weet je dat je de beweging van duurzame bedrijven langduriger versterkt. Dit (coöperatieve) netwerk, waar mogelijk gebruik makend van de circulair geld biedt zo een effectieve mogelijkheid de transitie te versterken.

Kiesmerk
Bedrijven die meedoen committeren zich aan een tweetal zaken:
– Het bedrijf laat zien wat het al doet aan duurzaam en sociaal ondernemerschap. Dat gebeurt middels een interview dat op internet gepubliceerd wordt. Reviews van die interviews vormen de stimulans en waarborg dat wat gezegd wordt ook daadwerkelijk gebeurt.
– Bovendien committeert het bedrijf zich om bij het zaken doen, zoveel mogelijk met andere bedrijven uit het netwerk samen te werken.
Bedrijven die kiezen te verduurzamen én zoveel mogelijk zaken te doen met andere duurzame bedrijven, mogen na het interview een Kiesmerk dragen. Deelnemende bedrijven en consumenten hebben zo goed inzicht waar te kopen en waar klanten te vinden zijn.

Vrijwilligers gezocht
Het opzetten van het netwerk, het werven van deelnemers en vooral ook het interviewen van bedrijven die zich opgeven voor het Kiesmerk, vergt een hoop menskracht. Het is boeiend om te doen, want u komt met mooie bedrijven in contact en elk gesprek is anders. En natuurlijk draagt u met uw inzet bij aan de transitie naar een eerlijke en duurzame economie. We zoeken mensen die met enige regelmaat een interview willen afnemen en daar goede skills voor hebben. Het interviewen kan vanuit huis, waarbij u het gesprek opneemt met programma’s als Teams, Google Meet of Zoom.
Interesse? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl.

United Economy