Verandering begint in ons eigen denken

 1,00

Over verbondenheid, grootschalige beperking en kleinschalige vrijheid en veranderingen via sturingsmechanismen.
Verandering begint in ons eigen denken.